Homepage

Sbírka mikroskopických hub Ústavu půdní biologie AV ČR (CMF ISB, současný kurátor Engy Ahmed, MSc. Ph.D.) byla založena v roce 1980 RNDr. Alenou Novákovou, CSc.). Od roku 1993 je sbírka členem FCCM (Federace československých sbírek mikroorganismů). Od roku 2015 je CMF ISB součástí Sbírek kultur Biologického centra (BCCO).


CMF ISB obsahuje přes 2000 kmenů převážně vláknitých hub (askomycety, zygomycety a anamorfní stádia asko- a basidiomycet) izolovaných z půdy a sedimentů z České republiky, Německa, Ruska, USA a Makedonie, dále ze vzduchu, opadu, jeskynního prostředí (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Španělsko, Francie), trávicích traktů a exkrementů půdních bezobratlých nebo z vermikompostů.

Kmeny jsou udržovány ve zkumavkách na šikmých agarech v lednicích při 4°C. Některé sporulující kmeny byly převedeny také do formy alginátových pelet pro dlouhodobé uchování. V současné době je sbírka převáděna do konzerv s destilovanou vodou (4°C), případně do konzerv s perlitem pro dlouhodobé uchovávání při -80°C.

Hlavním posláním CMF ISM je shromažďovat, udržovat a poskytovat kultury mikroskopických hub důležitých pro základní i aplikovaný výzkum, farmaceutický nebo potravinářsky průmysl, zemědělství, medicínu a výuku. Informace o uložených kmenech jsou poskytovány formou katalogu.

Konsolidace a konzervace sbírky a ověření produkce sekundárních metabolitů byly podpořeny z projektu OP VaVpI CZ.1.05/3.1.00/10.0214 Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.

V případě zájmu nás kontaktujte.